Obchodní podmínky

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.eshop.penerini.cz. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Otázky těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 SB. v platném znění),  a je-li kupující spotřebitel zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění).

1.2 Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.eshop.penerini.cz je společnost PENERINI s.r.o. se sídlem v Brně, Palackého třída 192/60, PSČ 612 00, IČ: 29301157, zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 72391. Společnost je plátce DPH. DIČ společnosti je CZ29301157.

Bankovní účet společnosti je vedený u Komerční banky a.s., 
číslo bankovního účtu: 123-6361440287/0100,
IBAN : CZ4301000001236361440287
SWIFT: KOMBCZPP

1.3 Prodávající ke komunikace s kupujícím využívá zpravidla emailovou adresu, kterou mu kupující sdělil. Na tuto emailovou adresu může prodávající kupujícímu zasílat veškerá sdělení i úkony. Zpráva odeslaná prodávajícím na emailovou adresu oznámenou kupujícím platí za doručenou dnem následujícím po dny, kdy byla odeslána.

1.4 Prodávajícímu lze doručovat na adresu jeho sídla nebo na emailovou adresu eshop@penerini.cz.

 

II. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1 Kupující - spotřebitel - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s PENERINI s.r.o. nebo s ní jinak jedná. Při uzavírání kupní smlouvy se na něj vztahují obchodní podmínky dle občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb.

2.2 Kupující - podnikatel -  ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Při uzavírání kupní smlouvy se na něj vztahují obchodní podmínky dle obchodního zákoníku, zákon č. 90/2012 Sb.

2.3 Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva, kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel. Prodávající PENERINI s.r.o. má postavení podnikatele.

2.4 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.5 Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce PENERINI s.r.o., nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. PENERINI s.r.o. nebo smluvních partnerů PENERINI s.r.o., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2.6 Kopii obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží, ať už osobně nebo prostřednictvím přepravní společnosti.

 

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.eshop.penerini.cz odeslaná potvrzením tlačítka "Odeslat objednávku" učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

3.2 Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, nebo měnit objednávku a opravovat chyby bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku předání zboží k odeslání. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem.

3.3 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

3.4 Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura, která slouží jako daňový doklad i dodací list. Kupující přebírá zboží způsobem, který si zvolil při učinění objednávky.

3.5 Prodávající je vlastníkem zboží až do jeho plné úhrady kupujícím.

3.6 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s uskladněním, případně vrácením zásilky zpět prodávajícímu, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.7 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.8 V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.

 

IV. DOSTUPNOST ZBOŽÍ

4.1 SKLADEM kupujícím objednané zboží je skladem na prodejně v Brně. Při zvolení platby na Dobírku bude objednávka zpracována a expedována během následujících 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při zvolení platby Bankovním převodem bude objednávka expedována v co nejkratším termínu po přijetí platby.

4.2 SKLADEM U DODAVATELE - zboží není skladem u nás na skladě, ale je skladem u našeho dodavatele. Od objednání je potřeba počítat 5 -7 dnů na doručení.

4.3 VYPRODÁNO - zboží není momentálně dostupné ani u nás na skladě, ani u našeho dodavatele. Je možnost si toto zboží zarezervovat a po naskladnění vám bude ihned odesláno.

 

V. DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Zboží prodávající odešle při dodržení podmínek zvoleného způsobu placení ve lhůtě počítané ode dne doručení objednávky prodávajícímu dle jeho skladové dostupnosti. Údaj o skladové dostupnosti je uveden na internetových stránkách prodávajícího. V případě, že objednané zboží nebude aktuálně skladem, bude kupující o tomto faktu uvědoměn. Většina zboží prodávaného v e-shopu je skladem v běžném množství, ale může docházet ke krátkodobým výpadkům dodavatelů (například v době větší poptávky jako jsou vánoce atp.). Zboží skladem bude připraveno k expedici nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, jiná dodací lhůta je uvedena u požadované položky, kterou je potřeba brát na zřetel.

5.2 Způsob dodání kupující zvolí v objednávce z možností nabídnutých prodávajícím. U jednotlivých možností prodávající uvádí i cenu za dopravu.

5.3 Přidá-li kupující do košíku zboží označené logem Doprava zdarma neplatí cenu za dopravu, a to i v případě, že do stejné objednávky přidá libovolný počet ostatních položek. Doprava zdarma neplatí pro zboží dodávané na Slovensko.

5.4 Zboží bude ke kupujícímu doručeno dle jeho zvoleného způsobu dopravy při uskutečnění objednávky.

Možnosti způsobu doručení jsou:

5.4.1 osobní odběr

Objednávka s osobním vyzvednutím je ZADARMO. Objednané zboží si lze vyzvednout po upozornění e-mailem na adrese: Penerini coffee shop, Palackého třída 192/60, 612 00 Brno - Královo pole v otevírací dobu: PO - PÁ  8.30 - 17.00 hod (v zimní nebo letní sezóně může být otevírací doba pozměněna). Platbu lze provést kupujícím v hotovostibankovním převodem (zboží je k vyzvednutí připraveno až po připsání peněz na účet prodávajícího) nebo platební kartou na místě.

 

5.4.2  přepravní společnost DPD

5.4.2.1 DPD Home

Přepravní společnost DPD doručuje na Vámi uvedenou adresu zpravidla do druhého dne od předání zásilky z expedice prodávajícího.

O doručení budete informování pomocí SMS a e-mailu. Lze se domluvit i na změně místa a času doručení přes webovou aplikaci DPD kurýr. Při využití tohoto způsobu dopravy je nutné zadávat telefonní číslo, na kterém jste k zastižení po celý den. V případě nezastižení kupujícího v dohodnutém termínu, obdrží oznámení o náhradním termínu doručení zásilky. Pokud se nepodaří doručit zboží ani při třetím pokusu, bude vráceno prodávajícímu. Za opětovné doručení si prodávající účtuje nové poštovné. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s uskladněním, případně vrácením zásilky zpět prodávajícímu, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Při platbě na dobírku je možné platit pouze v hotovosti.

Zásilku můžete sledovat ZDE. Vpravo nahoře naleznete pole „Sledování zásilky“, kam napíšete číslo zásilky, které Vám bylo zasláno e-mailem.

Cena přepravy je při objednávce do 2.000,- Kč s DPH (objednávka, která nepřesáhne 31,5 kg váhy)

Platba předem - 129,- Kč s DPH

Platba na dobírku + 35,- Kč s DPH

Cena přepravy je při objednávce nad 2.000,- Kč s DPH (objednávka, která nepřesáhne 31,5 kg váhy)

Platba předem - 0,- Kč s DPH

Platba na dobírku - 35,- Kč s DPH

CENA OBJEDNÁVKY, KTERÁ MÁ NAD 31,5 KG VÁHY, JE INDIVIDUÁLNÍ PODLE SAZEBNÍKU PŘEPRAVCE.

 5.4.2.2 DPD Pickup

Přepravní společnost DPD doručuje na Vámi vybrané odběrné místo DPD Pickup zpravidla do 48 hodin od předání zásilky z expedice prodávajícího. Odběrných míst je přes 170.

O doručení budete informování pomocí SMS a e-mailu. Úložní doba je 7 dnů, při nevyzvednutí do 4 dnů bude informováni e-mailem. Za opětovné doručení si prodávající účtuje nové poštovné. Maximální délka zásilky je 100 cm, maximální hmotnost do 20 kg. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s uskladněním, případně vrácením zásilky zpět prodávajícímu, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Při platbě na dobírku je možné platit pouze v hotovosti.

Zásilku můžete sledovat ZDE. Vpravo nahoře naleznete pole „Sledování zásilky“, kam napíšete číslo zásilky, které Vám bylo zasláno e-mailem.

Cena přepravy je při objednávce do 2.000,- Kč s DPH (objednávka, která nepřesáhne 20 kg váhy)

Platba předem - 99,- Kč s DPH

Platba na dobírku + 35,- Kč s DPH

Cena přepravy je při objednávce nad 2.000,- Kč s DPH (objednávka, která nepřesáhne 20 kg váhy)

Platba předem - 0,- Kč s DPH

Platba na dobírku - 35,- Kč s DPH

 5.4.2.3. DPD SK

Přepravní společnost DPD doručuje na Vámi uvedenou adresu zpravidla do 48 hodin od předání zásilky z expedice prodávajícího.

O doručení budete informování pomocí SMS a e-mailu. Lze se domluvit i na změně místa a času doručení přes webovou aplikaci DPD kurýr. Při využití tohoto způsobu dopravy je nutné zadávat telefonní číslo, na kterém jste k zastižení po celý den. V případě nezastižení kupujícího v dohodnutém termínu, obdrží oznámení o náhradním termínu doručení zásilky. Pokud se nepodaří doručit zboží ani při třetím pokusu, bude vráceno prodávajícímu. Za opětovné doručení si prodávající účtuje nové poštovné. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s uskladněním, případně vrácením zásilky zpět prodávajícímu, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Zásilku můžete sledovat ZDE. Vpravo nahoře naleznete pole „Sledování zásilky“, kam napíšete číslo zásilky, které Vám bylo zasláno e-mailem.

Cena přepravy je při objednávce do 2.000,- Kč s DPH (objednávka, která nepřesáhne 31,5 kg váhy)

Platba předem - 270,- Kč s DPH

Platba na dobírku - NELZE

Cena přepravy je při objednávce nad 2.000,- Kč s DPH (objednávka, která nepřesáhne 31,5 kg váhy)

Platba předem - 270,- Kč s DPH

Platba na dobírku - NELZE

CENA OBJEDNÁVKY, KTERÁ MÁ NAD 31,5 KG VÁHY, JE INDIVIDUÁLNÍ PODLE SAZEBNÍKU PŘEPRAVCE.

 

5.4.3. Zásilkovna

5.4.3.1 odběrné místo Zásilkovna.cz

Vámi objednané zboží si můžete nechat zaslat a následně osobně vyzvednout následující pracovní den po podání na Zásilkovně na přibližně 5000 odběrných místechPodmínkou je maximální délka zásilky 70 cm, maximální obvodová délka 120 cm a maximální hmotnost do 5 kg. O uložení objednaného zboží na odběrném místě budete informováni SMS zprávou a e-mailem. Pro vyzvednutí musíte znát heslo, která vám přijde pomocí SMS. Úložní doba je 7 dnů, můžete si prodloužit na 21 dní. Více informací najdete na www.zasilkovna.cz. Při převzetí zásilky na pobočkách Zásilkovny je možná platba v hotovosti, na vybraných pobočkách je možná platba kartou.

Kontakty a stav zásilky naleznete na www.zasilkovna.cz.

Cena přepravy je při objednávce do 2.000,- Kč s DPH (zásilka musí splňovat podmínku rozměru)

Platba předem - 69,- Kč s DPH

Platba na dobírku + 30,- Kč s DPH.

Cena přepravy je při objednávce nad 2.000,- Kč s DPH (zásilka musí splňovat podmínku rozměru)

Platba předem - 0,- Kč s DPH

Platba na dobírku - 30,- Kč s DPH

Tento ceník je platný pro území České republiky.

5.4.3.2. Zásilkovna - doručení na adresu

O doručení budete informování pomocí SMS a e-mailu. Při využití tohoto způsobu dopravy je nutné zadávat telefonní číslo, na kterém jste k zastižení po celý den. V případě nezastižení kupujícího v dohodnutém termínu, obdrží oznámení o náhradním termínu doručení zásilky. Pokud se nepodaří doručit zboží ani při třetím pokusu, bude vráceno prodávajícímu. Za opětovné doručení si prodávající účtuje nové poštovné. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s uskladněním, případně vrácením zásilky zpět prodávajícímu, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Cena přepravy je při objednávce do 2.000,- Kč s DPH (zásilka musí splňovat podmínku rozměru)

Platba předem - 109,- Kč s DPH

Platba na dobírku + 30,- Kč s DPH.

Cena přepravy je při objednávce nad 2.000,- Kč s DPH (zásilka musí splňovat podmínku rozměru)

Platba předem - 0,- Kč s DPH

Platba na dobírku - 30,- Kč s DPH

5.4.3.3. Zásilkovna SK

Vámi objednané zboží si můžete nechat zaslat a následně osobně vyzvednout následující pracovní den po podání na Zásilkovně na přibližně 1300 odběrných místechPodmínkou je maximální délka zásilky 70 cm, maximální obvodová délka 120 cm a maximální hmotnost do 5 kg. O uložení objednaného zboží na odběrném místě budete informováni SMS zprávou a e-mailem. Pro vyzvednutí musíte znát heslo, která vám přijde pomocí SMS. Úložní doba je 7 dnů, můžete si prodloužit na 21 dní. Více informací najdete na www.zasilkovna.cz. Při převzetí zásilky na pobočkách Zásilkovny je možná platba pouze v hotovosti.

Cena přepravy je při objednávce do 2.000,- Kč s DPH (zásilka musí splňovat podmínku rozměru)

Platba předem - 4€ s DPH

Platba na dobírku - NELZE

Cena přepravy je při objednávce nad 2.000,- Kč s DPH (zásilka musí splňovat podmínku rozměru)

Platba předem - 4€ s DPH

Platba na dobírku - NELZE

 

VI. CENY A ZPŮSOBY PLACENÍ

Prodávající je oprávněn kdykoli měnit ceny zboží a ceny za dopravu zboží uvedené na internetových stránkách. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání, tedy uzavření kupní smlouvy.

 

Kupující si při objednání zboží může zvolit způsob úhrady objednaného zboží a to:

6.1 Hotově nebo kartou na prodejně

Kupující může tento způsob platby zvolit v případě, že si chce zboží vyzvednout přímo na prodejně Penerini coffee shop, Palackého třída 60, Brno-Královo Pole. Zde jej může zaplatit hotově nebo platební kartou.

 

6.2 Platba dobírkou

Dobírkou hradí kupující celkovou částku v případě, že zvolil jako způsob doručení přepravní společnost  DPD nebo Zásilkovna.cz. Kupující hradí v tomto případě zboží k rukám dopravce při převzetí zásilky. Hradit dobírku lze hotově, kartou pouze u vybraných dopravců a na vybraných výdejním místech. 

 

6.3 Bankovním převodem (doručení či osobní odběr)

Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu e-mail s rekapitulací objednávky, kde bude uvedena výše kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží bude připraveno k osobnímu odběru nebo odesláno až po připsání celkové fakturované částky na účet prodávajícího. V případě neuhrazení této částky kupujícím v době splatnosti, tedy do 5 pracovních dnů od uzavření objednávky, bude objednávka automaticky stornována. Číslo účtu, na který zasílá kupující úhradu: 123-6361440287/0100 vedený u Komerční banky, a.s..

 

6.4 Prostřednictví služby Go Pay

GoPay je on-line platební služba s mnoholetými zkušenosti. Tato služba umožňuje bezpečně platit za zakoupené produkty na internetových obchodech. Kupující si může zvolit ze 3 platebních metod:

 

6.4.1 platební kartou - je to nejrozšířenější způsob platby na internetu. Jedná se o rychlé zpracování transakce s potvrzením o přijetí platby, má vysokou bezpečnost a snadné použití. Podporuje platební karty MasterCard, MasterCard Electronic, VISA, VISA Elektron, Diners Club International.

 

6.4.2 bankovním převodem - tento způsob platby je stále velmi oblíbenou platební metodou. Jde o běžný bankovní převod s rychlým potvrzením o provedené platbě (běžně do 1 hodiny). Podporovanými bankami jsou: ČSOB, KB, mBank, Raiffeisen Bank, GE Money, UniCredit bank, Fio, Česká spořitelna, air bank, Equa bank, Sberbank, Ing bank, LB-BW, Zuno, citibank.

 

6.4.3 elektronickou peněženkou GoPay - tato metoda je budoucností placení. Je nabízena k běžným bankovním účtům a je využívána zejména pro úhradu nižších a středně vysokých částek. Umožňuje registrovaným zákazníkům provádět online platby pohodlným a bezpečným způsobem bez nutnosti poskytování osobních a finančních údajů.

Pokud nám banka nepotvrdí platbu vaší kartou, může to být z následujících důvodů:

  • údaje o platební kartě nebyly vyplněny správně
  • na vašem účtu nemáte dostatek finančních prostředků nebo jste již vyčerpali limit pro internetové transakce
  • vaše karta nemá povolené použití pro transakce na internetu. V tomto případě je nutné se obrátit na vaši banku

 

V případě jakýchkoliv problémů s online platbou nás neprodleně kontaktujte.

 

Má-li být zboží odesláno na Slovensko, je možné kupní cenu za dopravu zboží platit pouze přes platební bránu Go pay nebo bankovním převodem.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1 Odstoupení kupujícího - spotřebitele od smlouvy bez udání důvodu do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží

Kupující - spotřebitel má právo v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Vzhledem k charakteru zboží nabízeného na e-shopu se tato možnost týká kávy pouze v případě, že bude balení vráceno prodávajícímu nepoškozené.

Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít naše společnost PENERINI s.r.o. s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami (očištěním, zkompletováním, správným zabalením atd.). S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

K takovému odstoupení od kupní smlouvy je třeba, aby projev vůle spotřebitele, který odstupuje od kupní smlouvy, byl ve výše uvedené lhůtě doručen prodávajícímu na e-mailovou adresu: info@penerini.cz nebo písemně na adresu: PENERINI s.r.o., Palackého třída 60, Brno, PSČ 612 00 a zároveň musí být vyplněn formulář k odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Spotřebitel má nárok na vrácení poštovného, které uhradil při objednání zboží. Prodávající má právo vrátit spotřebiteli poštovné pouze do výše odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Spotřebitel nemá však nárok na vrácení poštovného, které uhradil při navrácení zboží.

Osobní odběr zboží v prodejně prodávajícího, který je za 5 Kč, se nepovažuje za nejlevnější způsob dodání zboží.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

Navrácení peněz bude uskutečněno bankovním převodem nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující  zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Nárok na odstoupení od kupní smlouvy nelze uplatnit, byla-li smlouva uzavřena na prodejně Penerini coffee shop.

 

Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení je nutno splnit následující podmínky:

- zboží doručit osobně na adresu: Penerini coffee shop, Palackého třída 60, 612 00 Brno nebo poštou (přepravní společností) na adresu: PENERINI s.r.o., Palackého třída 60, 612 00 Brno. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

- výslovné oznámení, že odstupuje od smlouvy - kompletně vyplněné

- kupující musí ke zboží přiložit originál dokladu o nabytí vráceného zboží

- vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží  je prodávající dle § 1833 občanského zákoníku oprávněn ponížit vrácenou kupní cenu o adekvátní část. Dle předpisu č. 363/2013 Sb. - nařízení vlády – odpovídá kupující pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

- je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

- v případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět

 

Možnost odstoupit od smlouvy se podle §1837 občanského zákoníku se nevztahuje na:

-     dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

-     na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího

-     na dodávku spotřebního zboží a jiného zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí

 

7.2 Odstoupení kupujícího - podnikatele od smlouvy

Práva kupujícího, jenž není spotřebitelem, odstoupit od uzavřené smlouvy jsou upravena v ust. § 2106 a § 2110 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zboží má vady a tyto vady jsou podstatným porušením smlouvy. Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit, jestliže věc nemůže vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel (to neplatí pro případy uvedené v ust. §2110 písm. a) – d) občanského zákoníku).

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Odstoupení musí být učiněno písemně. Při splnění zákonných podmínek doručením odstoupení Prodávajícímu kupní smlouva zaniká.

 

7.3 Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy i v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává

- došlo ke zvýšení ceny ze strany dodavatele prodávajícího

- kupující již dříve bez udání důvodu jednou nebo víckrát nepřevzal zásilku s objednaným zbožím

- prodávající omylem uvedl na internetových stránkách nebo v potvrzení objednávky kupní cenu, která je ve zřejmém nepoměru k obvyklé ceně nebo hodnotě zboží

 

Odstoupí-li prodávající od smlouvy z důvodu prodlení kupujícího, má prodávající vůči kupujícímu, aniž by byly omezeny jiné jeho nároky, právo na zaplacení paušální náhrady nákladů spojených s vyřízením objednávky, zabalením zboží a předáním zboží dopravci, jakož i s převzetím, vybalením a opětovným uložením vráceného zboží v částce 300,- Kč s DPH. Dále má prodávající právo na zaplacení paušální náhrady marně vynaložených nákladů na dopravu zboží kupujícímu z a každé marné odeslání zboží v částce rovnající se sjednané ceně za daný způsob dopravy zboží. Obě paušální náhrady jsou splatné do deseti dnů od odeslání emailové výzvy prodávajícího na emailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu sdělil.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu do 14-ti dnů, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Není-li takový způsob vrácení peněžních prostředků možný, dohodnou se smluvní strany na jiném způsobu.

 

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruka na prodávané zboží je poskytována v délce 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak. U vybraných značek kávovarů nakupovaných na IČ, tedy na firmu, je délka záruční doby pouze 12 měsíců. Na zboží u kterého je uvedena doba minimální trvanlivosti je poskytována záruka do této doby. Na použité zboží, není-li uvedeno jinak, je poskytována záruka v délce 12 měsíců. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou dodavatel vyřizuje reklamaci ze strany spotřebitele. To neplatí u zboží potravinářského charakteru.

Spotřebitel je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději však následující den po převzetí zboží, informovat dodavatele o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou dodavatelem uznány.

V záruční době lze reklamovat vady zboží. To se ovšem netýká vad způsobených samotným spotřebitelem či jinou osobou, případně nevhodným užíváním zbožím k účelům, pro které není zboží určeno.

 

IX. REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě, že budete mít důvod k reklamaci, neváhejte se na nás obrátit. Budeme se snažit vyřídit reklamaci k vaší plné spokojenosti. Postup reklamace bude probíhat podle platného právního řádu ČR a v souladu s reklamním řádem prodávajícího. Kupujícímu se doporučuje prohlédnout si zboží okamžitě po jeho převzetí, aby bylo možné zjistit případné vady nebo poškození.

Jestliže se vyskytne důvod zboží reklamovat, tak nás prosím neprodleně informujte na emailu eshop@penerini.cz. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně na adrese: PENERINI s.r.o., Palackého třída 60, 612 00 Brno nebo telefonicky na tel. č.: +420 602 711 722. Přesvědčte se, že je zboží stále v zákonné záruční době (viz bod 8. záruční podmínky). K reklamaci je vždy třeba připojit popis vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na kupujícího. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán spotřebiteli e-mailem, v případě osobního předání reklamovaného zboží je předán ihned.

V případě zaslání reklamovaného zboží na naši adresu pomocí kurýrní služby, musí být zboží řádně zabaleno a označeno, dle podmínek dopravců. V případě poškození zásilky přepravcem za zásilku neručíme.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne jinak. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nutných k tomuto odstoupení.

 

Spotřebitel při řádném a včasném uplatnění záruky má:

  • jde-li o vadu odstranitelnou

a, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c, není-li takový postup možný, tak má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

d, stejně tak má možnost kupující od kupní smlouvy odstoupit, pokud nebude mít zájem o výměnu nebo opravu. V tomto případě kupujícímu vrátíme cenu reklamovaného zboží.

  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

Vadou na zboží se rozumí funkčnost daného zboží, ne opotřebení a poškození materiálu způsobené samotným spotřebitelem či jinou osobou, případně nevhodným užíváním zboží k účelům, pro které není zboží určeno.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení předmětu reklamace do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání předmětu reklamace v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci k předmětu reklamace. Pokud se jedná o vadu vzniklou běžným užíváním zboží, nesprávným skladováním nebo vlivem přírodních živlů či vyšší moci.

 

Byla vám doručena poškozená zásilka? Postupujte dle níže uvedených podmínek:

 

9.1 DPD

Dostal se k vám poškozený balíček nebo jste vadu způsobenou přepravouzjistili až po otevření? To nás moc mrzí. Máme pro vás návod, jak v takových
situacích postupovat, aby se vše co nejrychleji vyřešilo:

Přivezli mi balíček a zjistil(a) jsem, že:

a, Přepravní obal je na pohled poničený nebo zdeformovaný.
V případě, že vám kurýr přivezl poškozený balíček, máte plné právo ho odmítnout. Zároveň ale můžete balíček přijmout, sepsat s kurýrem formulář Zápis o škodě (pokud již není sepsaný z depa) a zkontrolovat, zda nedošlo k porušení jeho obsahu. Pokud je zboží poškozeno, můžete balíček rovnou vrátit kurýrovi a poté nás kontaktujte, abychom reklamaci vyřídili.

b, Přepravní obal je v pořádku, ale obsah je poškozený.
Pokud zjistíte, že je obsah balíčku poškozený, nejpozději do 2 dnů vyplňte formulář Zápis o škodě na www.dpd.cz/reklamace nebo kontaktuje přímo nás, abychom reklamaci vyřídili.

 

9.2 Zásilkovna.cz

Pokud při přebírání zásilky zjistíte, že je zjevně poškozena, zásilku nepřebírejte a okamžitě uvědomte obsluhu pobočky. Obsluha Zásilkovna.cz s vámi na místě sepíše protokol "Zápis o škodě" a zahájí s námi jednání o nápravě. Z naší strany budete o průběhu reklamace dále informováni.

Nebyl-li při přebírání zásilky obal zjevně poškozen a poškození zásilky zjistíte až po jejím rozbalení, neprodleně nás kontaktujte na emailu: eshop@penerini.cz.

 

9.3 Osobní odběr

Spotřebitel je povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Pozdější reklamace zjevných vad nemusí být dodavatelem uznány.

 

Společnost PENERINI s.r.o. nehradí škody způsobené dopravcem, u kterých nebyl dodržen výše uvedený postup.

 

X. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

10.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XI. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25. 5. 2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení. Jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu eshop.penerini.cz.

 

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. V případě, že by Vám nebylo cokoli ohledně našich obchodních podmínek jasné, neváhejte se na nás obrátit na emailu eshop@penerini.cz nebo na telefonním čísle +420 602 711 722.